bərkimək

bərkimək
f.
1. Bərk hala gəlmək, sərtləşmək, qatılaşmaq, möhkəmləşmək. Sümüyü bərkimək. // Qurumaq. Palçıq bərkiyibdir.
2. məc. Cismən və ruhən möhkəmləşmək, sağlamlaşmaq, qüvvətlənmək. Canı bərkimək. İdman nəticəsində orqanizm bərkiyir. Mübarizədə bərkimək. – Belə qorxulu fikirlər bir-bir Əsədin sinirlərini yerindən oynadıb, hələ bərkiməmiş bədənini dəhşətli bir titrəməyə salırdı. B. T.. Qızlar getdikcə dəyişib qızarır, təmiz hava altında onlar boy atıb bərkiyirdilər. S. R.. <Cərgənin> . . əvvəl ehtiyatla atdığı addımları indi bərkiyib qətiləşirdi. Ə. Ə..
3. Artmaq, tezləşmək, cəldləşmək, yeyinləşmək. Avtomobilin sürəti bərkidi. Getdikcə addımlar bərkidi.
4. məc. Mərhəmətsiz olmaq, sərtləşmək. Ürəyi bərkimək. Xasiyyəti bərkimək.
5. Şiddətlənmək, artmaq, güclənmək. Külək bərkidi. Yağış bərkidi. Öskürəyi daha da bərkidi.
◊ Bərkiyib durmaq – inad etmək, qəti durmaq, dediyindən, tələbindən əl çəkməmək.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • bərkimə — «Bərkimək»dən f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • bərkiməx’ — (Tovuz) tez tez yerimək, sürətlə yerimək. – Mən bərkiyiv öyə çatdım …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • lüləmaya — is. məh. 1. Körpə uşağın başında bərkiməyib yumşaq qalan yer; əmgək. 2. Qabığı bərkiməmiş yumurta. // Ümumiyyətlə, bərkiməyib yumşaq qalan şey. Lüləmaya xəmir …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • suburti — 2 subùrti, sùburia, subūrė 1. tr. sutelkti į būrį, į bendrystę: Greitu laiku buvo suburtas aktyvas sp. Gerumu subūrė, piktumu išvaikė KrvP(Žr). | Žiūrėk, ir jie suburs (sutaisys) vestuves LTR(Ds). suburtaĩ adv.: Lenkų liaudis gyveno nesuburtai …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • möhkəmlənmək — f. 1. Möhkəm hala gəlmək, möhkəm olmaq, möhkəmləşmək. // Bərkimək, sərtləşmək. Sümüyü möhkəmlənmək. 2. məc. Cismən və ruhən sağlamlaşmaq, qüvvətlənmək, bərkimək, möhkəmləşmək. İdman nəticəsində bədən möhkəmlənir. 3. məc. Qüvvətlənmək, güclənmək.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • tutuşmaq — 1. Bax tutaşmaq. <Nazlı> bu saat Camalın qardaşı ilə tutuşacağını zənn edirdi. Ə. Ə.. 2. Alışmaq, yanmağa başlamaq, alışıbyanmaq. <Əsli:> Ağa Kərəm, Paşa Kərəm, Xan Kərəm! Alış Kərəm, tutuş Kərəm, yan Kərəm! «Əsli və Kərəm».… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • Rk — WinRK WinRK Développeur Malcom Taylor (M Software) Dernière version …   Wikipédia en Français

  • WinRK — Développeur Malcolm Taylor (M Software) Dernière version …   Wikipédia en Français

  • Carchemish — noun /ˈkɑːrkimɪʃ/ ancient city in Mesopotamia on the Euphrates, near modern day Turkish Syrian border …   Wiktionary

  • išskirti — 1 išskìrti, ìšskiria, išskyrė tr. 1. SD185, H, Sut, N, K, Š, Rtr padaryti atranką, atmetant, kas netinkama: Išskìrk man grūdus, kurie susimaišę J. Prieš sėjimą mes grūdus išskiriam, parvėtom, kad sėkla būt čystesnė Jnšk. Aš per valandą kitą… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”